รูปภาพ - นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ตรงนี้จะเป็นกระเบื้องลวดลายต่างๆ โดยสองฝั่งของกระเบื้องจะติดกระจกเอาไว้