รูปภาพ - ปราสาทสัจธรรม , พัทยา

ขี่ม้าชมปราสาทได้ด้วย