รูปภาพ - ปราสาทสัจธรรม , พัทยา

ถ่ายรูปมาสวยมากไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมหัศจรรย์มากๆ