รูปภาพ - พิพิธภัณฑ์สิรินธร (ปลาคู่รัก ฟอสซิล 150 ล้านปี)