รูปภาพ - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ

ราชินีลูกทุ่งพุ่มพวง ดวงจันทร์