รูปภาพ - ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ขึ้นไปแขวนระฆัง เพื่อชื่อเสียง ก้องกังวาล