Wat jong klang - Wat jong kham

เป็นวัดเก่าแก่ของ แม่ฮ่องสอน ทั้ง 2 วัดนี้มีพื้นที่ติดกัน อยู่ติดกับ หนองจองคำซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะกลางเมืองแม่ฮ่องสอน วัดที่อยู่ซ้ายมือของหนองจะเป็นวัดจองคำ ส่วนขวามือจะเป็นวัดจองกลาง

อยู่ในตัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ห่างจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ เขต1 ประมาณ 5 กม.ไปทางทิศตะวันออก ถ.ชำนาญสถิตย์ ห่างจากขุนลุมประพาสประมาณ 100 เมตร

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday 8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday 8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday 8:00 AM - 6:00 PM
Thursday 8:00 AM - 6:00 PM
Friday 8:00 AM - 6:00 PM
Saturday 8:00 AM - 6:00 PM
Sunday 8:00 AM - 6:00 PM

All Reviews (1)

POrpLa DeE Lert
2011-11-21 11:39:28

ถ้าบอกว่ามาวัดคู่เมืองของแม่ฮ่องสอน ก็ต้องมาแวะวัดนี้เลยค่ะ  วัดจองคำและวัดจองกลาง ตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน ชาวบ้านบอกว่าถือเป็นเหมือนวัดฝาแฝด พี่น้องกันค่ะ เพราะตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกัน ถ้ามองจากด้านหน้าหันเข้ามาทางวัด วัดจองคำ จะอยู่ด้านซ้าย ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทางขวา ดูจากภายนอกเป็นวัดเก่า.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Related Articles (1)

เที่ยวเมืองไทย เหมือนไปเมืองนอก 2016

Discussion