รูปภาพ - วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

พระแก้วมรกต ถ่ายจากด้านนอกเพราะด้านในเค้าห้ามถ่ายรูป