King Taksin Shine

ตั้งอยู่บนถนนจรดวิถีถ่อง ใกล้กับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศาลนี้แต่เดิมอยู่ที่วัดดอยเขาแก้วฝั่งตรงข้ามกับตัวเมืองตาก ต่อมาในปีพ.ศ. 2490 ชาวเมืองตากเห็นว่าศาลเดิมนั้นไม่สมพระเกียรติ จึงได้สร้างศาลขึ้นใหม่โดยให้กรมศิลปากรหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อย ในพระอิริยาบถที่กำลังประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา ที่ฐานพระบรมรูปมีคำจารึกว่า “พระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี ทรงพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2277 สวรรคต พ.ศ. 2325 รวม 48 พรรษา” เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปและเป็นศาลที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของเมืองไทย

Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday 8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday 8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday 8:00 AM - 6:00 PM
Thursday 8:00 AM - 6:00 PM
Friday 8:00 AM - 6:00 PM
Saturday 8:00 AM - 6:00 PM
Sunday 8:00 AM - 6:00 PM

All Reviews (4)

wootthikrai kirengkraiyos
2014-08-12 16:50:54

มีโอกาสได้มาสักการะขอพร พระเจ้าตากสิน ที่จังหวัดตาก ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ทำให้บริเวณรอบ ๆ ศาลมีตุ๊กตาทหาร ม้า และไก่ นำมาแก้บน เยอะมากครับ Read more

โอ๊ะโอ๋ ..
2013-01-15 15:36:16

หากไปจังหวัดตาก ขอแนะนำแวะกราบไหว้ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดตาก ภายในศาลอากาศเย็นสบาย เพราะได้ร่มไม้ใหญ่รอบๆศาล Read more

gritsanu chiwapattanapiboon
2012-07-11 09:26:55

ได้ไปสักการะมาแล้วครับ บรรยากาศร่มรื่นดี ศาลนี้แต่เดิมอยู่ที่วัดดอยเขาแก้วฝั่งตรงข้ามกับตัวเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ชาวเมืองเห็นว่าศาลนั้นไม่สมพระเกียรติ จึงช่วยกันสร้างศาลขึ้นใหม่พร้อมกับให้กรมศิลปากรหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อย ในพระอิริยาบถที่กำลังประทับอ.. Read more

Twenty - Four October,,,
2011-11-21 14:07:20

ได้มีโอกาสไปจังหวัดตากก็หลายครั้งและก็จะขับรถผ่านศาลสมเด็จฯตลอด ได้เพียงแต่ยกมือไหว้เฉยๆ ครั้งนี้ได้ไปอีกครั้งเลยถือโอกาสแวะเข้าไปกราบสักการะ บรรยากาศรอบๆศาลสมเด็จฯ ร่มรื่นเย็นสบายเพราะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นครึ้มไปหมด ภายนอกศาลสมเด็จฯจะเป็นลานที่มีรูปปั้นช้างศึก ม้าศึกที่มีผู้คนนำมาถวายเต็มไปหมดเหมือนเป็น.. Read more

Show 1 to 4 of 4 Items

Discussion