รูปภาพ - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี)