รูปภาพ - สวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ แคมป์

ตัวนี้อยู่ในกรง โชคดีที่เค๊าไม่ปล่อยออกมา