รูปภาพ - สวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ แคมป์

ตัวนี้ก็ด้วย จับใส่กรงไ้ว้