Kae Kae Beach

หาดแฆแฆ เป็นหาดที่มีความสวยงามในจังหวัดปัตตานี เป็นชายหาดโค้งเว้าและมีหาดทรายสีทอง และยังมีโขดหินขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตาจำนวนมากที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ“หาดแฆแฆ” เป็นภาษามลายู แปลว่า “อึกทึกครึกโครม”

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

Featured :

Parking , Good for Group , Good for Kids , Pet Friendly

All Reviews (1)

gritsanu chiwapattanapiboon
2011-11-21 15:29:49

 
          ช่วงวันหยุดที่ผ่านมา มีโอกาสไปทำธุระที่ปัตตานีมาครับ เลยถือโอกาสเยี่ยมญาตินิดนึง เพราะปกติสภาพปัญหาชายแดนใต้ ทำให้ไม่ค่อยได้ติดต่อ หรือไปเยี่ยมเยียนกันมากนัก คราวนี้ได้โอกาสก็เลยแวะไปทั่วเลยครับ

          ถ้าหากใครได้มาปัตตานีแล้วหาที่เที่ยว ผมขอแนะนำชายหาดที่มีความสวยงาม.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ