รูปภาพ - ระตะมา , หัวหิน

เมนูแรกมาแล้ว ยำถั่วพู หวาน มันกำลังดี