รูปภาพ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

นักประดาน้ำลงไปให้อาหารปลา