รูปภาพ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

โครงกระดูกปลา ก็มีให้ดู