รูปภาพ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

แมงกระพรุน น้ำจืด ขนาดจิ๋ว ต้องเอาหน้าแนบกระจกดู