Banlameya Homestay

แหลมหญ้า เป็นชื่อของหมู่บ้านประมงชายฝั่ง เขตทะเลตื้น พื้นที่ตั้งอยู่บนปากแม่น้ำเวฬุ-อ่าวไทย ฝั่งจังหวัดจันทบุรี ความเป็นมาแต่ยุคโบราณมีต้นหญ้าคล้ายไผ่เตี้ยสูงราว 2-3 เมตร (พบเห็นยากแทบจะสูญพันธ์ไปแล้ว) ขึ้นปกคลุมเต็มพื้นแผ่นดินที่ยื่นออกสู่ปากแม่น้ำ ชาวท้องถิ่นจึงเรียกว่า “แหลมหญ้า”

หมู่บ้านแหลมหญ้าแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ของตำบลบางชัน (หมู่ที่ 1 อยู่บนเกาะจิก) อ.ขลุง จ.จันทบุรี เป็นหมู่บ้านที่ขยายตัวมาจากหมู่บ้านโรงไม้ ซึ่งมีอายุก่อตั้งมาเป็นเวลานานมาก ซึ่งครั้งหนึ่งในสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ ได้เคยเสด็จประพาสมาและใช้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นแนวกันชนกับฝรั่งเศสในช่วงเวลาที่ฝรั่งเศสยืดครองจังหวัดตราดเมื่อครั้ง “วิกฤตการณ์ ร.ศ.112” อันเป็นผลให้ฝรั่งเศสไม่สามารถยึดเกาะจิกของจังหวัดจันทบุรีไปรวมกับจังหวัดตราดได้

ปัจจุบัน เนื่องจากสภาพพื้นที่หมู่บ้านอยู่ในเขตชายฝั่งทะเลน้ำตื้น ราษฎรที่นี่จึงมีอาชีพเป็นชาวประมงล้วนๆ โดยสายเลือด การสัญจรไปมาระหว่างบ้านต่อบ้าน หรือหมู่บ้านต่อหมู่บ้านจึงต้องใช้เรือในการสัญจรไปมาติดต่อกัน เพราะที่นี่ไม่มีถนนบ้านเรือนชาวประมงแต่ดั้งเดิมมาทุกหลัง จะไม่มีประตูหน้าบ้าน ไม่มีรั้ว เพราะชุมชนที่นี่อยู่กันอย่างเอื้อเฟื้อ เหมือนญาติมิตรPrice Range :

฿฿฿ (501-1,000 Baht)

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ