รูปภาพ - ดอยหมอก ดอกไม้รีสอร์ท , เชียงราย

ร้านขายของที่ระลึก ในรีสอร์ท