รูปภาพ - ดอยหมอก ดอกไม้รีสอร์ท , เชียงราย

วิวไร่ชา ด้านหนึ่งของรีสอร์ท