Huay Saneng Reservoir

อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง เป็นเขื่อนดินอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร เขื่อนห้วยเสนงสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2520 ปิดกั้นห้วยเสนงและลำน้ำอำปึลที่บ้านโคกจ๊ะ-บ้านถนน-บ้านเฉนียง ที่รับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำอำปึลเป็นอ่างแฝดทางด้านเหนือเขื่อนซึ่งเป็นฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ชลประทานสุรินทร์จึงได้ขุดร่องเชื่อมระหว่างอ่างทั้งสอง สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ เขื่อนห้วยเสนงมีความสูงจากท้องน้ำ 20 เมตร สันเขื่อนยาว 4.4 กิโลเมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปัจจุบันเขื่อนห้วยเสนงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของชาวสุรินทร์มาเป็นเวลานาน ได้ชื่อว่าทะเลสุรินทร์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสวรรค์ชายหาดของคนชาวสุรินทร์ นอกจากนี้บนสันเขื่อนมีสันที่กว้างออกคล้ายแหลมไปซึ่งเป็นที่ตั้งของพระ ตำหนักประทับแรมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือ เรือนรับรองที่ประทับ อ่าเก็บน้ำห้วยเสนง เมื่อครั้งเสด็จประพาส ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ซึ่งมีเขตพระราชฐานอยู่ด้านใน และมีจุดชมวิวให้ชมอีกด้วย

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday 9:00 AM - 3:00 PM
Tuesday 9:00 AM - 3:00 PM
Wednesday 9:00 AM - 3:00 PM
Thursday 9:00 AM - 3:00 PM
Friday 9:00 AM - 3:00 PM
Saturday 9:00 AM - 3:00 PM
Sunday 9:00 AM - 3:00 PM

All Reviews (2)

ล้อมพงศ์ จันทร์พิทักษ์ (น้ำปั่น)
2012-09-12 14:26:05

บรรยายกาสบ้านๆ ชิวๆ เลยครับ ต้องไปตอนเย็นๆนะครับ จะนั่งจิบเบียร์เย็นๆกับเพื่อน แฟน ได้เลยครับต้องนั่งทานที่พื้นครับ จะมีเด็กเดินขายเทียน เป็นชุดครับ แต่เอา กย ไปด้วยนัครับ ยุงครับ เพลงไม่ต้องเอาไปครับเดียวจะมีรถที่ทำเครืองเสียงมาเปิดให้เราฟังครับ ต้องไปให้ได้ครับ Read more

BIG Jung
2012-01-20 12:22:05

อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง เป็นอ่างเก็บน้ำของโครงการชลประทาน อยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ไปทางถนนสายสุรินทร์-ปราสาท (ทางหลวงหมายเลข 214) ประมาณ 5 กิโลเมตร บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 5-6 แยกซ้ายมือไปทางถนนริมคลองชลประทาน ประมาณ 4 กิโลเมตร ห้วยเสนงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีสันเขื่อนสูง บนสันเขื่อนเป็นถนนลาดยาง เป็นส.. Read more

Show 1 to 2 of 2 Items

Related Articles (1)

ที่เที่ยวสุรินทร์ - 10 ที่เที่ยวสุรินทร์ ถิ่นช้าง เมืองปราสาทหินโบราณ

Discussion