รูปภาพ - บ้านชาวเกาะ รีสอร์ท , เกาะล้าน

นั่นไม่ใช่ ผ้าเช็ดตัวทั้งหมดนะ แบ่งเป็น ผ้าเช็ดตัว 2 ผืน ผ้าห่ม 2 ผืน นาจาดูดีๆ