รูปภาพ - บ้านชาวเกาะ รีสอร์ท , เกาะล้าน

บ้านชาวเกาะ ที่พักบนเกาะล้าน พร้อมอาหารเช้าและน้ำมันเต็มถัง