Wat salongrua

วัดสระลงเรือ แต่เดิมเป็นวัดร้างที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุะยาตอนปลาย ชื่อของวัดสระลงเรือมีที่มาจาก มีสระน้ำขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านได้อาศัยน้ำในการอุปโภคบริโภคได้ทั้งปี โดยน้ำไม่แห้งเลย นอกจากนี้ชาวบ้านแถบนี้ในอดีตมีความสามารถในเชิงช่างต่อเรือ ทำให้เรือของหมู่บ้านมีชื่อเสียงเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปทั้งใกล้และไกล จึงเกิดเป็นอาชีพการต่อเรือในหมู่บ้าน และบรรดาช่างต่อเรือได้อาสัยสระแห่งนี้ในการทดลองต่อเรือว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ มีความสมดุลหรือไม่ ชาวบ้านจึงเรียกวัดร้างแห่งนี้ว่าวัดสระลองเรือ ต่อมาการออกเสียงเรียกชื่อวัดเพี้ยนไปตามสำเนียงท้องถิ่น ทำให้ชื่อวัดเปลี่ยนเป็นวัดสระลงเรือ

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday 7:00 AM - 6:00 PM
Tuesday 7:00 AM - 6:00 PM
Wednesday 7:00 AM - 6:00 PM
Thursday 7:00 AM - 6:00 PM
Friday 7:00 AM - 6:00 PM
Saturday 7:00 AM - 6:00 PM
Sunday 7:00 AM - 6:00 PM

All Reviews (2)

Naughty Pann
2015-05-08 18:12:00

วัดสระลงเรือ ตั้งอยู่ใน ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา วัดนี้มีจุดเด่นและเริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อมีการสร้างเรือสุพรรณหงษ์จำลอง ที่ใหญ่ ที่สุดในโลกสร้างขึ้นในสระน้ำขนาดใหญ่ของวัดมีลักษณะ สวยงามวิวจิตรตระการตาซึ่งด้านในเรือซึ่งสามารถเข้าไปชมด้านในได้โดย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้านบนเพื่อกราบไหว้บูชา เ.. Read more

Naughty Pann
2015-05-08 18:11:53

วัดสระลงเรือ ตั้งอยู่ใน ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา วัดนี้มีจุดเด่นและเริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อมีการสร้างเรือสุพรรณหงษ์จำลอง ที่ใหญ่ ที่สุดในโลกสร้างขึ้นในสระน้ำขนาดใหญ่ของวัดมีลักษณะ สวยงามวิวจิตรตระการตาซึ่งด้านในเรือซึ่งสามารถเข้าไปชมด้านในได้โดย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้านบนเพื่อกราบไหว้บูชา เ.. Read more

Show 1 to 2 of 2 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ