รูปภาพ - มาลี บลู , บนเกาะสีชัง

ยามราตรี มองเห็นธรรมชาติที่สวยงามมากท่ากลางแสงไฟและใต้แสงเทียน เสียงคลื่นในทะเล