รูปภาพ - มาลี บลู , บนเกาะสีชัง

บรรยากาศธรรมชาติมาก สวย สงบ เงียบ เป็นส่วนตัวมากๆ