Phupan Museum

พิพิธภัณฑ์ภูพาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดสกลนคร รวบรวมประวัติต่าง ๆ ของจังหวัดสกลนคร ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการต่างๆ ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสกลนคร ปฎิมากรรมต่างๆ เป็นศูนย์รวมข้อมูลของจังหวัดสกลนคร ในด้านต่างๆ ที่รวบรวมไว้ในที่แห่งนี้ รวบรวมประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์ ตำนานการต่อสู้ ตลอดจนพระอริยสงฆ์ จนกลายเป็นแอ่งธรรมมะ

Categories :

Tourist Attraction / Museum

Contact :

08-4513-2428

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday 9:00 AM - 5:00 PM
Wednesday 9:00 AM - 5:00 PM
Thursday 9:00 AM - 5:00 PM
Friday 9:00 AM - 5:00 PM
Saturday 9:00 AM - 5:00 PM
Sunday 9:00 AM - 5:00 PM

All Reviews (2)

Sutgasinee Tanasrilungkoo
2014-09-01 20:05:35

พิพิธภัณฑ์ภูพาน ตั้งอยู่ที่ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร บริเวณติดริมทะเลสาบหนองหาร(ฝั่งหลังโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล)ภายในแบ่งเป็นห้องจัดแสดง9โซน ดำเนินการก่อสร้างตามยุทธศาสตร์แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์)ได้กำหนดให้มีโครงการหนึ่ง.. Read more

OHMYGOD LOVE GOD
2012-05-02 20:16:32

"พิพิธภัณฑ์ภูพาน" เป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ของจังหวัดสกลนคร เริ่มเปิดให้ประชาชนในจังหวัดและใกล้เคียงได้เข้าชมแล้วคับ ผมก็เลยถือโอกาสไปชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คับ ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นคับ โดยพิพิธภัณฑ์ อยู่หลัง รร.อนุบาลสกลนคร ติดริมหนองหารเลยคับ มีที่จอดรถกว้างขวางสามารถจอดได้ ภายในพิพิธภั.. Read more

Show 1 to 2 of 2 Items

Related Articles (1)

ภูผา ผืนนา ป่าล้อม ย้อมคราม | เที่ยววิถีชุมชน บ้านหนองส่าน จ.สกลนคร

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ