King Rama 2 Park

เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ จนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) บริเวณที่ก่อสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์นี้ พระราชสมุทรเมธี เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยารามเป็นผู้น้อมเกล้าฯถวาย มีพื้นที่ประมาณ 11 ไร่ พื้นที่บริเวณนี้มีความสำคัญเพราะเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday 8:30 AM - 5:00 PM
Tuesday 8:30 AM - 5:00 PM
Wednesday 8:30 AM - 5:00 PM
Thursday 8:30 AM - 5:00 PM
Friday 8:30 AM - 5:00 PM
Saturday 8:30 AM - 5:30 PM
Sunday 8:30 AM - 5:30 PM

All Reviews (21)

Everything Jingle bell
2012-05-23 10:36:48

อุทยานประวัติศาสตร์ ร.2 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ภายในอุทยานมีการจัดเป็นโซนต่าง ๆ ให้เข้าชมบรรยากาศร่มรื่นเป็นยิ่งนักเหมาะแก่การพักผ่อนในวันหยุดต่าง ๆ Read more

Show 21 to 21 of 21 Items

Related Articles (2)

ที่เที่ยวอัมพวา - 10 ที่เที่ยวอัมพวาที่คุณต้องไปชมบรรยากาศวิถีชีวิตริมน้ำ

10 ที่ลอยกระทงสุดฮิตทั่วไทย ชอบที่ไหน...ไปที่นั่น

Discussion