PHU SA BUA NATIONAL PARK

อุทยานแห่งชาติภูสระบัว เป็นเทือกเขาที่มีความสลับซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล ของจังหวัดมุกดาหาร และอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งสถานที่แห่งนี้นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาท่องเที่ยว รวมทั้งส่องสัตว์ป่า และสัตว์ปีกพันธุ์หายาก

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

Featured :

Good for Group

Tags :

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ