-

วัดประยุรวงศาวาส หรือที่แต่ก่อนเรียกกันว่าวัดรั้วเหล็ก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สมควรแก่การไปกราบนมัสการ พระบรมธาตุเจดีย์องค์ใหญ่สีขาว

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

All Reviews (1)

I am Backpacker
2015-04-03 17:00:16

ภายในวัดวัดประยุรวงศาวาส มีสถานที่สำคัญหลายอย่าง เช่น "เขามอ" ซึ่งเป็นภูเขาจำลองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ก่อขึ้นจากหินเป็นจำนวนมากให้มียอดเขาลดหลั่นกันตามลำดับ มีชะง่อนผาอันสูงชันลักษณะคล้ายคลึงกับหยดน้ำตาเทียน ภายในบริเวณเขามอประดับต้นไม้ด้วยพันธุ์ ไม้หายาก เป็นที่ประดิษฐานพระสถูปเจดีย์ พระพุทธป.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion