รูปภาพ - เดวารา พูล วิลล่า

การตกแต่งจะเป็นแบบไทยร่วมสมัย