รูปภาพ - บาซารากะ ราเมง , เดอะไนน์ พระราม9

วันตัน หรือ เกี๊ยวซ่าลวก