รูปภาพ - ศาลากาแฟ

ลาเต้คาราเมลเย็น (60 บาท) และ ชาเอิร์ลเกย์ (60 บาท)