Boripat Waterfall

น้ำตกแห่งนี้ เดิมชื่อน้ำตกคลองลำเรียน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๗๑ ปีใดยังไม่ปรากฏชัด จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ได้เสด็จเดินทางมาเกี่ยวกับราชการ จากจังหวัดสงขลาสู่จังหวัดสตูลได้และทรงพักผ่อนที่น้ำตก และได้ทรงจารึกพระนามไว้ที่หน้าผาของน้ำตกว่า "บริพัตร" น้ำตกคลองลำเรียนจึงได้ชื่อว่า น้ำตกบริพัตรตั้งแต่นั้นมา

Contact :


Price Range :

฿ (0-100 Baht)

All Reviews (2)

nadlada lamun
2012-07-11 09:24:29

พอดีน้ำตกนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านมานััก วันไหนอากาศร้อนๆๆ ก็มักจะทำอาหารไปกินกันที่น้ำตกเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง การเดินทางก็สะดวกสบาย บริเวณที่จอดรถก็มีมากพอสมควร หรือถ้าใครไม่นำอาหารไปบริเวณก่อนขึ้นน้ำตกเค้าก็มีขาย ไม่ว่าจะเป็นส้มตำ ลาบ ไ่ก่ทอด ไก่ปิ้ง ฯลฯ แต่น้ำตกที่นี้ถ้าช่วงหน้าฝน เพิ่มความระมัดร.. Read more

min mmm
2012-07-10 20:46:34

น้ำตกแห่งนี้แหล่งกำเนินอยู่ที่เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตกต่างๆ น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นปริมาณของน้ำก็จะลดหลั่นกันไป จะมีแอ่งน้ำอยู่จำนวน 2 แห่งที่สามารถแล่นน้ำได้ ส่วนชั้นอื่นๆ จะเป.. Read more

Show 1 to 2 of 2 Items

Discussion