รูปภาพ - โกเข่ง นางั่ว

แค่เห็นคนผัด ตอนแรก ก็พอเดาได้ว่าร้านนี้มีฝีมือ