รูปภาพ - โกเข่ง นางั่ว

ขนมจีบเห็นสั่งทานกันทุกโต๊ะ