รูปภาพ - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

แปลงเกษตรไม้เมืองหนาวที่สร้างรายได้ให้กับชาวเขาแทนการปลูกฝิ่น