รูปภาพ - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ขุนวางในม่านหมอก ของอรุณรุ่ง