Prasatphueng

ประเพณีออกพรรษา แห่ประสาทผึ้ง ประเพณีที่เก่าแก่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ให้ลูกหลานชาวสกลได้ดูและสืบทอดประเพณีต่อไป

Contact :


Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

เฉพาะช่างเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี

All Reviews (1)

OHMYGOD LOVE GOD
2012-08-01 10:56:20

ช่วงเทศกาลออกพรรษานี้ เพื่อน ๆ มีที่เที่ยวหรือยังคับ หากยังไม่มี วันนี้ผมอยากจะแนะนำสถานที่เที่ยวในช่วงออกพรรษา นั่นก็คือ “งานประเพณีออกพรรษา และแห่ปราสาทผึ้ง จ.สกลนคร”

โดยจะจัดขึ้นในช่วงออกพรรษา ระหว่างวันขึ้น 12 -15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ในตอนกลางคืนของวันขึ้น 13 ค่ำ ก่อนวันทำก.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion