Kamthieng House Museum

พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยงนั้นอยู่ในการดูแลของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยุ่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสถานีอโศก ซึ่งที่นี่เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยเรือนคำเที่ยงนี้ เป็นเรือนเครื่องสับแบบล้านนาไทยดั้งเดิม หรือที่รู้จักกันว่า "เรือนกาแล" เป็นเรือนเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี สร้างขึ้นครั้งแรกริมฝั่งน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สร้างคือนางแซ้ด ลูกหลานสืบเชื้อสายธิดาเจ้าเมืองแช่ ชาวไทลื้อจากแคว้นสิบสองปันนา ซึ่งถูกกวาดต้อนมาอยู่เมืองเชียงใหม่สมัยที่พระเจ้ากาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่
บ้านคำเที่ยง หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านคำเที่ยง เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน เว้นวันอาทิตย์ วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-17.00 น. อัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก (อายุ 18–23 ปี) 50 บาท เด็ก (ต่ำกว่า 18 ปี) 20 บาท โทร. 0 2661 6470–7 โทรสาร 0 2258 3491 หรือ www.siam-society.org

Contact :

0-2661-6470 - 7

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

All Reviews (1)

Nam kitty
2012-08-14 11:04:58

เรือนคำเที่ยง เป็นเรือนเครื่องต้นแบบล้านนาไทย เรียกกันโดยทั่วไปว่า “เรือนกาแล” สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 150 ปีมาแล้ว ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิง หากท่านมีโอกาสผ่านไปแถวถนนอโศก ซึ่งสองฟากฝั่งเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องสมัยใหม่อยู่หนาแน่น จะมองเห็นอาคารเก่าแก่ที่มีอายุเกือบร้อยปี รวมทั้งเรือนไทยภาคกลาง และ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ