Klong-Nam-Sai

คลองน้ำใส เป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขรประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอคีรีรัฐนิคมประมาณ 11 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 51 กิโลเมตร

Contact :


Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ