Sorabol Korean Restaurant

เซอราเบิล "So Ra Bol" คือ ชื่อเมืองเก่าของกรุงโซล จึงได้เป็นที่มาของชื่อร้านแห่งนี้ เพราะ นายเซ จิน ซู และ นางอัน จิน ซู คัง(มาดามซู) เป็นคนเกาหลี นายเซ จิน ซู และ นางอัน จิน ซู คัง สองสามีภรรยาเข้ามาอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยกว่า 40 ปี โดยเข้ามาเปิดร้านอาหารทัวร์ "โดเรียน่า" ที่พัทยา จากนั้นได้ย้ายมาเปิดร้านอาหารเกาหลีที่สุขุมวิท 22 (ร้าน Silla) แต่ติดปัญหา
เรื่องที่จอดรถ จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ซอยอรรถกระวี สุขุมวิท 26 จนถึงปัจจุบันนี้

Categories :

Food / Korean

Contact :

0 2204 1203 , 0 2204 1204
http://www.sorabolbangkok.com

Price Range :

฿฿฿ (501-1,000 Baht)

Open Hours :

Monday 10:30 AM - 10:00 PM
Tuesday 10:30 AM - 10:00 PM
Wednesday 10:30 AM - 10:00 PM
Thursday 10:30 AM - 10:00 PM
Friday 10:30 AM - 10:00 PM
Saturday 10:30 AM - 10:00 PM
Sunday 10:30 AM - 10:00 PM

Discussion