รูปภาพ - บ้านห้วยเสือเฒ่า

ชาวกระเหรี่ยงคอยาว สาธิตการทอผ้าพื้นเมือง