รูปภาพ - สายลม บางปู

ประเภทปูจะไม่แสดงราคาในเมนูครับ ต้องสอบถามพนักงานเนื่องจากราคาแต่ละช่วงไม่เท่ากันครับ