รูปภาพ - สายลม บางปู

โต๊ะอาหารด้านนอก มีเรือผ่านมาพอดี