รูปภาพ - โตเกียวแมนชั่น

บรรยากาศดด้านหลังครับมีสวนไว้สำหรับพักผ่อนด้วย