Wat Phapatone Jeadee

มีการสันนิษฐานว่า วัดพระประโทณเจดีย์ สร้างครั้งแรกในสมัยทวารวดี เป็นวัดที่มีความสวยงาม สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2324 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2327 และได้รับการสถาปนาเป็นขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ.2527

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday 8:00 AM - 5:00 PM
Tuesday 8:00 AM - 5:00 PM
Wednesday 8:00 AM - 5:00 PM
Thursday 8:00 AM - 5:00 PM
Friday 8:00 AM - 5:00 PM
Saturday 8:00 AM - 5:00 PM
Sunday 8:00 AM - 5:00 PM

All Reviews (1)

Twenty - Four October,,,
2015-06-21 08:17:21

เมื่อเราจะไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์เรามักจะนึกถึงสุโขทัยเป็นอันดับแรก แต่ในวันนี้ที่เราได้ไปนครปฐมทำให้ได้รู้ว่าอุทยานหรือสิ่งก่อสร้างในสมัยก่อนนั้นมีเกือบทุกแห่งในประเทศไทย เพียงแต่จะอยุ่ในสภาพที่สบูรณ์หรือทรุดโทรมไปมากตามกาลเวลาก็แล้วแต่ ทุกที่มีเรื่องราวและประสบการณ์ได้ให้เราศึกษาหาความรู้เช่นเ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion