รูปภาพ - น้ำตกมวกเหล็ก

ดอกนี้เมื่อกระทบแสงแดด ทำให้ทุ่งกลายเป็นสีเหลืองทองเลย