รูปภาพ - ชวาลัน รีสอร์ท

ปลาที่นี่ เชื่องมาก แค่ไปยืนใกล้ๆก็ว่ายมาหา อ้าปาก รอกินอาหาร มุ้งมิ๊ง ซะไม่ม