รูปภาพ - ชวาลัน รีสอร์ท

มุมนี้ อย่างฟิน ให้อาหารปลา ในน้ำใสๆ